EXTRA EDITIE NIEUWSBRIEF #1
Nieuwsbrief voor alle medewerkers
Bekijk online
Hogeschool van Amsterdam

English version below

Beste collega,

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat het leven in en om de HvA in korte tijd erg veranderd is. Medewerkers en studenten zijn grotendeels aan het thuiswerken en thuis studeren. Op veel plekken wordt aan creatieve oplossingen gewerkt om het onderwijs door te laten gaan. Daar mogen we trots op zijn. De HvA-nieuwsbrief laat de komende tijd zien hoe wij werken tijdens de coronacrisis. Dat betekent dat we naast de actuele, feitelijke informatie aandacht besteden aan de inspirerende verhalen en ervaringen van collega’s. Hoe ervaren we bijvoorbeeld het geven van digitaal onderwijs vanuit huis met soms kinderen, katten, honden en/of andere huisgenoten in de buurt? Wat betekent thuiswerken voor de samenwerking en het contact met de collega’s? Welke tips heb jij om het werk en de samenwerking leuk en inspirerend te houden of te maken?

Het streven is om de HvA-nieuwsbrief twee keer per week te laten verschijnen. We zullen ook het perspectief van diensten en faculteiten laten zien. Zodat iedereen weet wat ook buiten de eigen opleiding, faculteit en dienst gebeurt. Heb jij ideeën of weet je waar mooie verhalen te vinden zijn? Geef het door aan redactie@hva.nl.

 
HvA-Voorzitter Huib de Jong steekt ons een hart onder de riem
HVA-VOORZITTER HUIB DE JONG STEEKT ONS EEN HART ONDER DE RIEM

Klik op het plaatje om de video te starten.

 
WAAR VIND IK MIJN INFORMATIE OVER DE CORONACRISIS?

  • Voor de laatste, meest actuele informatie over de coronacrisis: coronainfo.mijnhva.nl en hva.nl/coronainfo. Hier vind je ook de meestgestelde vragen die dagelijks worden geactualiseerd.
  • Mocht je vraag niet beantwoord worden op deze sites en kan je leidinggevende je ook niet verder helpen, dan kun je per mail contact opnemen met coronainfo@hva.nl. Maar check eerst de meestgestelde vragen op de hierboven genoemde websites, anders raakt de mailbox overbelast en duurt het lang voordat je een antwoord krijgt.
  • Als het gaat om landelijke informatie kun je kijken op de websites van het RIVM, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD.

 
‘Ik kan me thuis niet concentreren’
‘IK KAN ME THUIS NIET CONCENTREREN’

Een kleine groep studenten blijft naar de HvA komen om rustig te studeren. HvanA sprak met deze studenten.

Bekijk het filmpje    ‘Ik kan me thuis niet concentreren’
 
5 TIPS OM DE CORONAMAATREGELEN DE BAAS TE WORDEN

Massaal worden we gedwongen om onze vastgeroeste gewoontes te doorbreken vanwege de noodmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Makkelijk is anders, weet gedragswetenschapper en HvA-lector Reint-Jan Renes. Hij heeft tips om ons er doorheen te slaan.

Dit zijn ze alle vijf    5 tips om de coronamaatregelen de baas te worden
5 tips om de coronamaatregelen de baas te worden
 
‘Binnenblijven is niets voor mij’
‘BINNENBLIJVEN IS NIETS VOOR MIJ’

Dit is de eerste week dat we zoveel mogelijk vanuit huis moeten werken. Hoe gaan collega’s om met deze situatie? Islam Morse werkt als inkoopadviseur bij de afdeling Inkoop van Facility Services.

Lees welke lichtpuntjes Islam ziet    ‘Binnenblijven is niets voor mij’
 
DE KENNISPARADE GAAT NIET DOOR

Heel veel evenementen zijn afgelast. Dat geldt ook voor de Kennisparade die op 21 april stond gepland. Het evenement wordt verplaatst naar een andere datum, waarschijnlijk in 2021.

Hoe zit het dan met de Docent van het Jaar-verkiezing?   
 
THUISWERKEN, NEEM BEVEILIGINGSADVIEZEN SERIEUS

Wifi-netwerk goed beveiligd, software up to date?

Ik wil meer informatie   
 
LAAT JE CREATIVITEIT LOS OP DIGITALE TOOLS

De huidige omstandigheden maken een immense creativiteit los bij docenten en medewerkers. Heb je tips, fijne tools die je gebruikt om in contact te blijven met studenten en collega’s? Laat het ons weten via redactie@hva.nl. Wie weet komt jouw tip in de volgende aflevering van deze nieuwsbrief.

 
ENGLISH NEWSLETTER

Dear colleague,

You’re receiving this newsletter because life – both at the AUAS and beyond – has changed dramatically in a very short period of time. Employees and students are largely working from, and studying, at home. Across the AUAS, we are working on creative solutions to ensure that education can continue. We should be proud of this. For the time being, the AUAS newsletter is going to show how we’re working during the corona crisis. This means that, in addition to the current, factual information, we will also focus on the inspiring stories and experiences of colleagues. For example, how are lecturers experiencing the process of offering digital education from home - with children, cats, dogs and/or other housemates nearby? How does working from home affect our cooperation and contact with colleagues? What tips do you have for keeping work and collaboration fun and inspiring?

Our aim is to publish the AUAS newsletter twice a week – including a selection of English-language news items. We will also show the perspective of the faculties and service departments. So that everyone can see what is happening outside their own degree programme, faculty and service department. Do you have any ideas or do you have a tip for a great story? Let us know at redactie@hva.nl.

 
AUAS Executive Board Chairman, Huib de Jong, shares a few heartwarming words
AUAS EXECUTIVE BOARD CHAIRMAN, HUIB DE JONG, SHARES A FEW HEARTWARMING WORDS

Click the image to watch the video.

 
WHERE CAN I FIND INFORMATION ABOUT THE CORONA CRISIS?

  • For the latest, most up-to-date information on the coronavirus please see: coronainfo.mijnhva.nl/en and amsterdamuas.com/coronainfo. You’ll also find the most frequently asked questions, which are updated daily.
  • If your question is not answered on these sites and your supervisor is also unable to help you, you can send an email to coronainfo@hva.nl. Please first check whether your question is included in the FAQs on the sites mentioned above – otherwise the mailbox will become overloaded and it will take a long time to provide a response.
  • When it comes to official national information concerning the coronavirus, please see following websites: RIVM, Ministry of Education, Culture and Science, the Ministry of Foreign Affairs and the GGD.

 
WORKING FROM HOME: TAKE THE SECURITY ADVICE SERIOUSLY

Read all about it   
 
KNOWLEDGE PARADE ON 21 APRIL 2020 POSTPONED

Tell me more   
 
UNLEASH YOUR DIGITAL CREATIVITY: TOOLS AND TIPS WANTED!

The current circumstances are unleashing immense creativity among lecturers and employees. Do you have tips for handy tools that you’re using to stay in touch with students and colleagues? Let us know via redactie@hva.nl. Who knows, maybe your tip will appear in the next issue of this newsletter.

 
Wil je reageren op dit bericht? Stuur een e-mail naar redactie@hva.nl.
  Hogeschool van Amsterdam op Facebook   Hogeschool van Amsterdam op Instagram   Hogeschool van Amsterdam op Snapchat   Hogeschool van Amsterdam op Youtube   Hogeschool van Amsterdam op Linkedin   Hogeschool van Amsterdam op Twitter